Møde om Hagesteds fremtidige udvikling

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 16 - 18 i forsamlingshuset
Hagested Lokalforum/Beboerforening inviterer til møde med kommunens Planafdeling.
Her vil man  give en orientering om de aktuelle planer for en ny lokalplan for området ”Boliger syd for Præstebovej samt øvrige spørgsmål rejst i vores høringssvar til ny kommuneplan.

Rediger Flyt Fjern