Spring til indhold

Hagested Lokalforum/Beboerforening

Foreningen er for alle i LOKALOMRÅDET. Hagested Lokalforum/Beboerforening er nedsat som bindeled mellem lokalområdet og kommunen – for at skabe bedre dialog mellem borgerne og politikerne.

Hagested Lokalrådet og Hagested Beboerforeningen blev på et borgermøde den 14. april 2015 sammenlagt til en forening - Hagested Lokalforum/Beboerforening
Se vedtægterne for foreningen og referat fra Borgermødet her.

Se alle høringssvar og referater fra møder her.

Hagested Lokalforum/Beboerforening tager sig bl.a. af følgende:
at formidle demokratiet i Lokalområdet,
at være bindeled mellem lokalområdet og kommunen,
at tage sager og problematikker op, hvis borgerne henvender sig med deres ønsker og iagttagelser. Det kan være trafikspørgsmål, skole/børnehus, foreningsliv, kultur m.v.
at indkalde til borgermøder, når der er noget vigtigt, som bør drøftes i lokalområdet
at være "vagthund", hvis kommunen påtænker tiltag, som ikke har lokalområdets interesser, 
at støtte frivilligt arbejde og lokale foreninger, både med rådgivning og økonomis.
at vælge medlemmer til bestyrelserne for Den selvejende Institution Hagested Hallen og Huset i  Hagested, Kultur og Forsamlingshus.
at arrangere sociale arrangementer.

 Hagested Lokalforum/Beboerforening ejer Huset i Hagested,  Kultur- og Forsamlingshuset.
Huset drives af husets bestyrelse. 

Vil DU være medlem, så kontakt en af bestyrelsens medlemmer. Årligt kontingent er 75 kr. pr. medlem.

Bestyrelsen består af:
Formand Mogens Toftegaard Petersen 
Mail: mogenst@petersen.mail.dk , tlf. 5639 9217 eller 6166 0417

Næstformand Per Rasmussen
Mail.: per.rasmussen.hagested@mail.tele.dk , tlf. 59460250 eller 20208409

Kasserer Pernille Henriksen 
Mail: pernille_breinbjerg@hotmail.com , tlf. 29714179

Øvrige medlemmer:
Dorte Ravnholdt, Damvej 15, Hagested
Mail: dortemie@gmail.com , tlf. 40554696

Jens-Knud Nielsen, Højvangsparken 24, Hagested
Mail: jkj.hagested@mail.dk , tlf. 59460393 eller 21667893

Signe Olin, Præstebrovej 42, Hagested
Mail: signeolin@gmail.com , tlf. 53628130

Hanne Hardis, Nykøbingvej 5 
E-mail: hkkh@mail.tele.dk tlf. 28 63 72 04

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.01.2020

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen